Nuestro menú de comida

Entrants Tandoor Pollastre Cordero Peix Verdures logur Arrossos Pa Indi Thali Postre Refresc Wines
 • Papadum - torta de farina molt prima de llenties

  Torta de harina muy fina de lentejas

  0.95

  Veg Pakora - Verdura arrebossada

  Verdura rebozada

  3.50

  Samosa Vegetable - Empanada vegetal de patates i pesols, amb especies tradicionals - (2 Pcs)

  Empanada reliena de patatas y guisantes, con especies tradicionales

  3.50

  Meat Samosa - Empanada de carm picada, amb especies tradicionals -(2 Pcs)

  Empanada de carne picada, con especies tradicionales

  4.50

  Onion Bhaji - Cebes arrebossades amb farina de cigrons i especies

  Cebollas rebozadas con harina de garbanzos y especies

  3.50

  Paneer Pakora - Formatge fresc arrebossat

  Queso fresco rebozado

  4.99

  Chicken Pakora - Pollastre arrbossat

  Pollo rebozado

  4.99

  Prawn Pakora - Llagostins arrebossats

  Langostinos rebozados

  5.95

  Fish Pakora - Peix arrebossats

  Pescado rebozado

  5.95

  Mix Pakora - Verdura variada arebossada

  Verdura variada rebozada

  5.50

  Amanida variada

  Ensalada variada

  3.99

  Indian Salad

  Lechuga, Pepino, Cebolla, Tomate y Rabanos

  4.95

  Chicken Salad

  Lechuga, Tomate, Pepino, Anacardos, Pollo deshuesado con Alineo estilo Hindu

  6.95
 • Seekh kabab - Rotllos de carn picada de xai cuinat al Tandoor

  Rollos de carne picada de cordero asados en el Tandoor

  7.50

  Paneer Tikka Platter - Formatge fresc rostit en Tandoor amb especies tradicionals

  Queso fresco asado en el Tandoor con especies tradicionales

  7.99

  Chicken Tikka - Pollastre desossat, rostit en Tandoor amb especies tradicionals

  Pollo deshuesado, asada en el Tandoor con especies tradicionales

  7.99

  Tandoori Chicken - Pollastre marinat i cuinat al Tandoor amb especies tradicionals

  Pollo marinado, asado en el Tandoor con especies tradicionales

  7.99

  Lamb Tikka - Xai desossat, rostit en Tandoor amb especies tradicionals

  Cordero deshuesado, asado en el Tandoor con especies tradicionales

  11.50

  Fish Tikka - Peix rostit en Tandoor amb especies tradicionals

  Pescado asado en el Tandoor con especies tradicionales

  8.99

  Jhinga Tandoori - Llagostins marinats i cuinats al Tandoor amb especies tradicionals

  Langostinos marinades, asado en el Tandoor con especies tradicionales

  14.99

  Mix Tandoor Platter - Pollastre, xai, peix, llagostins cuinats en Tandoor amb especies tradicionals

  Una selection de los mejores asados en el Tandoor con especies tradicionales

  14.99
 • Chicken Curry - Pollastre desossat en salsa de curry

  Pollo deshuesado en salsa de curry

  7.25

  Chicken Madras - Pollostre desossat a l'estil Madras (picant)

  Pollo deshuesado al estilo Madras (picante)

  7.50

  Chicken Vindaloo - Pollastre desossat amb patatesa a l'estil Goa (molt picant)

  Pollo deshuesado con patatas al estilo Goa (muy picante)

  7.50

  Chicken Tikka Masala - Pollastre desossat rostit al Tandoor en una salsa de ceba, tomaquet, nata i especies tradicionals

  Pollo deshuesado en una salsa de cebolla, tomate, nata y con especies tradicionales

  9.99

  Chicken korma - Pollastre desossat cuinat amb llet de coco, nata i especies tradicionals

  Pollo cocinado en salsa de coco, nata y especies tradicionales

  8.50

  Chicken Jalfarezi - Pollastre desossat amb pebrot i especies tradicionals

  Pollo deshuesado con pimientos y especies tradicionales

  7.50

  Chicken Rogan Josh - Pollostre desossat, cuinat en salsa a l'estil Kashmir

  Pollo deshuesado, en salsa al estilo Kashmiri

  7.50

  Karahi Chicken - Pollastre desossat, amb pebrot verd, ceba, tomaquet i especies tradicionals

  Pollo con pimiento verde, cebolla, tomate y especies tradicionales

  7.99

  Chilli Chicken

  Pollo con pimiento verd y cebolla en salsa de soja

  8.50

  Chicken Bhoona

  Pollo deshuesado cocinado con tomate, cebolla y especies tradicionales

  7.50

  Butter Chicken

  Pollo con salsa de tomate, mantequilla y especies tradicionales

  8.50

  Saag Chicken

  Pollo deshuesado con espinacas y especies exquisitas

  7.50

  Bhindi Chicken

  Pollo deshuesado con okra(quimbomb6)

  7.50
 • Lamb Curry - Xai desossat en salsa de curry tradicional

  Cordero deshuesado en salsa de curry tradicional

  8.25

  Lamb madras - Xai trossejat a l'estil Madras (picant)

  Cordero troceado al estilo Madars (picante)

  8.99

  Lamb Vindaloo - Xai trossejat amb patates a l'estil Goa (molt picant)

  Cordero troceado con patatas al estilo Goa (muy picante)

  8.99

  Lamb karahi - Xai trossejat amb pebrot verd, tomaguet i especies tradicionals

  Cordero con pimiento verdo, cebolla, tomate y especies tradicionals

  9.50

  Lamb Rogan josh - Xai dessossat, cuinat en salsa a l'estil Kashmir

  Cordero dehauesado, en salsa al estilo Kashmiri

  8.99

  Saag lamb - Xai desossat cuinat amb espinacs i especies tradicionals

  Cordero dehuesado con espinacas y especies tradiciopnales

  8.99

  Bhindi lamb - Xai desossat amb okar (quimbombo) i especies tradicionals

  Cordero deshuesado (deshuesado)con okar y espices tradicionales

  8.99

  Lamb korma - Xai desossat, cuinat amb llet de coco, nata i especies tradicionals

  Cordero dehuesado en salsa de coco, nata y especies tradicionales

  9.99

  Lamb Tikka Masala - Xai desossat rostilal Tandoor en una salsa de ceba tomaquet, nata i especies tradicionals

  Cordero deshuesado, asado en el Tandoor, en una salsa de cebolla, tomate, Nata y con especies
  tradicionales

  9.99

  Bhoona Lamb - Xai desossjat cuinat amb tomaquet, ceba i especies tradicionals

  Cordero deshuesado con tomate, cebolla y especies tradicionales

  8.99

  Keema Matter - Carn picada de Xai amb pesols i especies tradicionals

  Crane picada de cordero con guisantes y especies tradicionales

  8.50

  Paneer Keema - Carn picada de Xai amb formatge fresc i especies tradicionals

  Carne picada de cordero con queso fresco yespecies tradicionales

  8.50

  Keema Masala - Carn picada de Xai amb especies tradicionals

  Crane picada de cordero con especies tradicionales

  8.50
 • Fish Curry - Peix en salsa de curry tradicional

  Pescado en salsa de curry tradicional

  9.99

  Fish Bhoona - Peix cuinat amb pebrots, ceba i especies tradicionals

  Pescado cocinado con pimientos, cebolla y especies tradicionales

  10.50

  Jhinga Curry - Llagostins en salsa de curry tradicional

  Langostinos en salsa de curry tradicional

  9.99

  Jhinga Masala - Llagostins cuinats amb especies tradicionals

  Langostinos con especies tradicionales

  10.99

  Fish tikka Masala - Peix rostit al Tandoor en una salsa de ceba, Tomaqurt, nata i especies tradicionals

  Pescado en una salsa de cebolla, tomate, nata y con especies tradicionales

  10.50

  Jhinga Korma - Llagostins amb llet de coco, nata, i especies tradicionals

  Langostinos cocinados en salsa de coco, nata y especies tradicionales

  10.99

  Jhinga Madras - Llagostins trossejats a l'estil Madras (picant)

  Langostinos troceados al Madras (picante)

  10.99
 • Daal Tarka - Llegums cocinades amb tomaquet, ceba i especies especials

  Legumbres cocinadas con tomate, cebolla y especies especiales

  6.99

  Daal Makhni - Llegums amb ceba, nata, manteca i especies tradicionals

  Legumbres cebolla, nata, mantequilla y especies tradicionales

  6.99

  Bhindi Masala - Okra frita amb ceba tomaquet i especies tradicionals

  Okra frita con cebolla, tomate y especies tradicionales

  6.99

  Aaloo gobi - Col-i-flor i patates cuinades amb especies tradicionals

  Coliflor y patatas con especies tradicionales

  6.99

  Aaloo Matter - Pesals i patates en una salsa d'especies tradicionls

  Guisantes y patatas en una salsa de especies tradicionales

  6.99

  Bombay aaloo - Patates guisades a l'estil Bombay

  Patatas guisadas al estilo Bombay

  6.99

  Chana Masala - Cigrons amb especies a l'estil Punjab

  Garbanzos con especies al estilo Punjab

  6.99

  Paalak–Paneer - Espinachs amb formatge fresc i especies exquisites

  Espinacas con queso fresco y especies exquisitas

  7.50

  Matter–Paneer - Pesols amb formatge fresc i especies tradicionals

  Guisantes con queso fresco y especies tradicionales

  7.50

  Shahi–Paneer - Formatge fresc en salsa de curry i nata amb especies tradicionals

  Queso fresco en salsa de curry con nata y especies tradicionales

  8.25

  Baingan Bharta - Trossejat d'albergines i pessols amb especies tradicionals

  Picadillo de berenjenas y guisantes con especias tradicionales

  7.25

  Butter Paneer - Formatge fresc en salsa de mantega y nata amb especies tradicionals

  Queso fresco con pimiento verde, cebolla, tomatoes and traditionals spices

  8.50

  Karahi Paneer - Formatge fresc amb pebrot verd, ceba, tomaquet i especies tradicionals

  Queso fresco con pimiento verda, cebolla, tomate y especies tradicionales

  7.99

  Mixed Vegetable - Verdures variades amb especies tradicionals

  Verdures variadas con especies tradicionales

  6.99

  Malai Kofta - Mandonguilles de formatge fresc amb tomaquet,

  albondigas de queso fresco con tomate, nata y especies tradicionales

  8.25

  Sapnam Curry - Formatge fresc pesols i xampinyons amb especies tradicionals

  Queso fresco, guisantes y champinones con especies tradicionales

  7.50

  Saag Aaloo - Espinacs I patates amb especies tradicionals

  Espinacas y patatas con especies tradicionales

  6.99
 • Dahi - Logurt natural

  Yogur natural

  2.50

  Boondi Raita - Logurt amb boletes fregides de farina de cigrons

  Yogur con bolitas fritas de harina de garbanzos

  2.99

  Kheera Raita - Logurt amb cogombre i especies

  Yogur con pepino y especies

  2.99

  Bombay Spicy Special Raita - Logurt amb ceba, cogombre, tomaquet i esp'ecies

  Yogur con cebolla, pepino, tomate y especies

  3.50
 • Vegetable Biryani - Arros "Basmati" amb verdures variades

  Arroz "Basmati" verduras variadas

  7.50

  Chicken biryani - Arros "Basmati" amb pollastre

  Arroz "Basmati" con pollo

  7.99

  Lamb biryani - Arros "Basmati' amb xai

  Arroz "Basmati" con langostins

  8.99

  Prawn biryani - Arros "Basmati" amb llagostins

  Arroz "Basmati" con langostinos

  10.50

  Fish biryani - Arros "Basmati" amb peix

  Arroz "Basmati" con pescado

  9.99

  Mix biryani "Bombay special" - Arros "Basmati" amb pollastre, xai, llagostin, especies i herbes tradicionals

  Arroz "Basmati" con pollo, cordero, langostinos,

  10.50

  Egg fish rice - Arros blanc "Basmati" amb ou i especies tradficionals

  Arroz blanco "Basmati" con huevos y epecies tradicionales

  4.25

  Pullao rice - Arros blanc "Basmati" amb pesols

  Arroz blanco "Basmati" con guisantes

  4.25

  Plain Rice - Arros blanc "Basmati" especial

  Arroz blanco 'Basmati" especial

  2.50
 • Tandoori Roti - Torta de farina de trigo integral elaborada al Tandoor

  Torta de harina de trigo integral elaborada en el Tandoor

  1.25

  Chapati - Torta de farina blanca al Tandoor

  Torta de harina trigo, muy fina

  1.25

  Naan - Torta de farina blanca al Tandoor

  Torta de harina blanca al Tandoor

  1.50

  Garlic naan - Torta de faeina blabca amb all

  Torta de harina blanca con ajo

  2.50

  Cheese naan - Torta de farina blanca amb formatge

  Torta de harina blanca rellena de queso

  2.99

  Aaloo naan - Torta de farina blanca amb patates

  Torta de harina blanca rellena de patatas

  2.50

  Pyaazi naaan - Torta de farina blanca amb ceba

  Torta de harina blanca rellena de cebolla

  2.50

  Keema naan - Torta de farina blanca amb carn picada de xai

  Torta de harina blanca rellena de carne picada de cordero

  3.25

  Peshawari naan - Torta de farina blanca amb coco i fruits secs

  Torta de harina blanca rellena de coco y frutos secos

  2.99

  "Bombay Spicy" special naan - Torta de farina blanca amb formatge fresc, pebrots i especies

  Torta de harina blanca con queso fresco, pimientos y espcies

  3.50
 • Vegetable Thali -Plat combinat amb verdures, llegums, pa I arrossos

  Plato combinado con verduras, legumbtres, pan y arroz

  11.50

  Non Veg Thali - Plat combinat amb carn, verdures, pa i arrossos

  Plato combinato con carne, verduras, pan y arroz

  13.99
 • Gulab jamun - Boletes de llet freguda en almibar

  Boletes de leche fritas en almibar

  2.50

  Ras Malai - Formatge fresc bullit en almibar servit amb reducio de llet

  Queso fresco hervido en almibar servido con reduction de leche

  2.95

  Gajrela - Zanahorias cuinats en llet aromada

  Zanhorias cocidas en leche aromoda

  2.50

  Kulfi - Gelat de mango amb fruits secs

  Helado de mango con frutos secos

  2.99

  Lassi - Batut de iogur dolc o salat(amb especies)

  Batido de yogur dulce o salado

  2.99

  Mango/banana lassi - Batur de iogur amb mango

  Batido de yogur con mango

  3.50
 • Aigua Natural – Agua notural – Mineral water

  50 cl.

  1.99

  Aigua amb Gas – Agua con gas – Soda water

  1.99

  Coca-cola /Fanta /7UP

  1.99

  Suc de Taronja / Pressec etc.. – Zumo de naranja – Orange juice etc…

  1.99

  San Miguel – Bier "San Miguel"

  2.25

  Heineken

  2.50

  Cervesa sin alcohol – Non-alcoholic beer

  2.50

  Cobra (cervesa Indi) – Indian beer "cobra"

  3.25

  Kingfisher (cervesa Indi) – Indian beer "Kingfisher"

  3.25
 • Blanc – Blanco - White

  Vi de la Casa – House Wine

  (ampolla-bottle) 0.71

  8.50

  Pinod

  (ampolla-bottle) 0.71

  11.99

  Vina Sol

  (ampolla-bottle) 0.71

  13.50

  Albarino

  (ampolla-bottle) 0.71

  14.95

  Vi Indi – Indian wine

  (ampolla-bottle) 0.71

  19.99

  Roast – Rosado – Rose

  Vi de la Case – House Wine

  (ampolla-bottle) 0.71

  8.50

  Lambrusco

  (ampolla-bottle) 0.71

  9.99

  Pinod

  (ampolla-bottle) 0.71

  11.99

  Negre – Tinto – Red

  Vi la Casa – House Wine

  (ampolla-bottle) 0.71

  8.50

  Rioja

  (ampolla-bottle) 0.71

  10.99

  Sangre de Toro

  (ampolla-bottle) 0.71

  13.50

  Marques de Caceres

  (ampolla-bottle) 0.71

  14.95

  Rioja Reserva

  (ampolla-bottle) 0.71

  15.99

  Rioja Gran Reserva

  (ampolla-bottle) 0.71

  22.99

  Indian wine

  (ampolla-bottle) 0.71

  19.99

  Licores – Licores – Liquors

  Red Label / Ballantines / JB

  4.99

  Jack Daniels

  5.95

  Black Label

  6.50

  Chivas / Cardhu

  7.50

  Vodka/ Ron / Gin

  4.99

  Cognac (copa)

  4.50

  Infusion – Infusiones

  Café – Coffee

  1.30

  Tallat – Cortado – cortado

  1.30

  Café amb llet /Te – Café con Leche / Te – Coffe with milk / Tea with milk

  1.50

  Carajillo – Coffee with brandy

  2.25

  Te Indio – Chai

  1.99